جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی)

جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی)

جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) ،کد 0144 با فرمت PDF

مشخصات فایل

تعداد صفحات 129
حجم 3963 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


مقدمه

داده یا اطلاع

تعریف پایگاه داده ها

یک مثال برای درک بهتر مفهوم پایگاه داده ها

عناصر اثلی تشکیل دهنده محیط پایگاه داده ها

سخت افزار

نرم افزار

کاربران

داده

انواع سیستم های مدیریت پایگاه داده ها

مقدمه

مدل E/R

نمایش نموداری E/R

موجودیت

صفات خاصه

ارتباط

وضع مشارکت در ارتباط (شرکت اجباری یا اختیاری در ارتباط)

نوع ارتباط به مثابه نوع موجودیت

ماهیت نوع ارتباط (اتصال)

درجه ارتباط

مفهوم نقش در نمودار E/R

موارد افزوده شده به نمودار E/R

ارتباط سلسله مراتبی

تخصیص

تعمیم

قیود تعریف شده در ارتباط سلسله مراتبی تعمیم / تخصیص

تجمع

طراحی پایگاه داده ها

مقدمه

تعریف رابطه

درجه رابطه

کاردینالی

خصوصیات رابطه

مفهوم میدان و نقشه آن در عملیات روی بانک

مفهوم کلید در مدل رابطه ای

قوانین جامعیت در سیستم های رابطه ای

قاعده جامعیت موجودیتی : C1

قاعده جامعیت ارجاعی: C2

عوامل نقص جامعیت

تبعات قواعد جامعیت

مشخصات سیستم های رابطه ای

مقدمه

جبر رابطه ای

عملگر گزینش یا تحدید

عملگر پرتو پروژه

عملگر اجتماع

اشتراک دو رابطه

عملگر تفاضل

حاصلضرب کارتزین

ترکیب طبیعی پیوند

عملگرهای اضافه شده و عملیات دیگر جبر رابطه ای

عملگر تغییر نام

عملگر پرتو تعمیم یافته

عملگرهای جمعی

عملگر انتساب

عملگر نیم پیوند

عملگر نیم تفاضل

برخی خواص عملگرها

نمونه پرسش ها  پاسخ آن ها با استفاده از جبر رابطه ای

عملگرها کار بر روی داده ها

حذف

بهنگام سازی

محاسبات رابطه ای تاپلی

عملگرها

استفاده در حساب محمولات در فرموله کردن پرس و جو ها

تمرینات این فصل

مقدمه

احکام تعریف داده ها DDL در SQL

دستورات تعریف جداول

حذف و تغییر جداول DROP AND ALTER TABLES

احکام بازیابی داده هاSQL

احکام بازیابی داده ها

عملیات مجموعه ای در SQL

نکات مهم در مورد مثال مطرح شده

احکام تغییر بانک اطلاعاتی

اضافه کردن تاپل و یا تاپل های جدید یک رابطه

حکم تغییر رکورد

 SQLو سطح خارجی

عملیات در دید SQL

تعریف تراکنش

ویژیگ های تراکنش

تمرینات این فصل

تعریف نرمال سازی

شکل های نرمال (سطوح مختلف نرمال )

مفهوم وابستگی تابعی

مفهوم وابستگی تابعی کامل FFD

اصول آرمسترانگ

بستار یک مجموع های از صفات خاصه

مجموعه وابستگی بهینه

نمودار وابستگی تابعی

نرمال سازی

رابطه 2NF

رابطه 3NF

رابطه BCNF

رابطه 4NF

رابطه 5NF (PGNF)

تجزیه خوب و بد

قضیه ریسانن

تعریف رابطه اتمیک یک مثال عملی


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از download

خرید فایل word جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از download

دریافت فایل pdf جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از download

دانلود پروژه جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از download

خرید پروژه جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از download

دانلود فایل جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از download

دریافت نمونه سوال جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از download

دانلود پروژه جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از download

خرید پروژه جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از download

دانلود مقاله جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از download

دریافت مقاله جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از download

خرید فایل جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از download

دانلود تحقیق جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از download

خرید مقاله جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از download

دانلود فایل pdf جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از download

دانلود مقاله جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از www

خرید پروژه جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از www

دانلود فایل جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از www

دریافت فایل word جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از www

خرید نمونه سوال جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از www

دانلود فایل جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از www

دریافت فایل word جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از www

دانلود فایل word جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از www

خرید فایل جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از www

دانلود تحقیق جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از www

دریافت فایل pdf جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از www

دانلود پروژه جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از www

خرید کارآموزی جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از www

دانلود فایل pdf جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از www

دانلود کارآموزی جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از www

دانلود مقاله جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از pdf

دریافت پروژه جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از pdf

دانلود فایل pdf جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از pdf

خرید فایل جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از pdf

دانلود فایل pdf جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از pdf

دریافت کارآموزی جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از pdf

دانلود پروژه جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از pdf

خرید تحقیق جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از pdf

دانلود پروژه جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از pdf

دریافت تحقیق جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از pdf

خرید فایل جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از pdf

دانلود پروژه جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از pdf

خرید فایل جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از pdf

دانلود فایل جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از pdf

دانلود کارآموزی جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از word

دریافت فایل جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از word

دانلود فایل جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از word

خرید نمونه سوال جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از word

دانلود تحقیق جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از word

دانلود تحقیق جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از word

خرید فایل word جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از word

دانلود پروژه جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از word

دریافت فایل جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از word

دانلود پروژه جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از word

دانلود پروژه جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از word

دانلود فایل جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از word

دریافت فایل جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از word

دانلود پروژه جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از word

دانلود کارآموزی جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از word

دریافت تحقیق جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از free

دانلود مقاله جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از free

دانلود فایل pdf جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از free

خرید تحقیق جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از free

دانلود پروژه جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از free

دریافت کارآموزی جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از free

دانلود فایل word جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از free

دریافت مقاله جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از free

دانلود فایل جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از free

دانلود فایل جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از free

دریافت فایل pdf جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از free

خرید کارآموزی جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از free

دانلود کارآموزی جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از free

دریافت فایل word جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از free

خرید تحقیق جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها (ایجاد بانک های اطلاعاتی) از free


مطالب تصادفی